ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛНА E-LEARNING ПРОГРАМА

Адвокатската комора на Македонија, Балканската регионална мрежа за владеење на правото (BRRLN) и Партнери за демократски промени Србија (Партнери Србија) Ве покануваат на презентацијата на регионалната E-learning програма на 3 декември 2015 во Хотел Импексел 2 /позади Универзална сала/ со почеток во 11,45 часот. Програмата е имплементирана од страна на Партнери Србија со поддршка од BRRLN, со цел подобрување на системот на континуирано образование за адвокатите и адвокатите-приправници преку изработка на on-line тренинг програма во земјите на програмата BRRLN – Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија и Србија. Програмата ќе содржи серија на on-line презентации и обуки кои ќе бидат достапни на BRRLN E-learning платформата http://brrln.org/http/record.php?mv=1&id=77. Програмата ќе содржи теми поврзани со човековите прави во кривичните постапки, апликација за Европската конвенција за човекови права и фундаментални слободи и Европскиот суд за човекови права. Регионалната E-learning програма ќе биде достапна за заинтересираните адвокати и адвокатски приправници во секое време и од било кое место, и е бесплатна. Презентацијата ќе ја отвори Г-дин Никола Додевски, претседател на Адвокатската комора на Македонија, Елизабет Гивенс, директор на програмата, и Блажо Недиќ, претседател на Партнери Србија. Заедно со презентацијата на Регионалната E-learning програма, ќе се одржи и предавање за Читање и интерпретација на пресудите на […] Повеќе

СООПШТЕНИЕ

Адвокатите кои ги посетиле обуките за регистрационен агент, треба ИТНО да поднесат барање за овластување за регистрационен агент до Централниот регистар на РМ, имајќи во вид дека примената на законот стапува во сила сметано од 01 Ноември 2015 година. Повеќе

АДВОКАТСКИ СПОРТСКИ ИГРИ ПРИЈАВЕТЕ СЕ ДО 13 ОКТОМВРИ 2015

Да продолжиме во духот на спортската култура и да ги одржиме десеттите по ред Адвокатски спортски игри, со екипни натпревари во дисциплините фудбал, кошарка, шах, пинг-понг, пикадо и влечење јаже. Оваа година Адвокатските спортски игри на ниво на Република Македонија ќе се одржат во деновите 17-18 октомври 2015 година, во хотел Инекс Горица во Охрид. Предвидено е започнување со спортскиот дел во сабота (17 октомври) во 12,00 часот. Сите заинтересирани учесници да се пријават во Адвокатската комора на Република Македонија најдоцна до 13 Октомври 2015 година, на е-маил. lawyermk@mba.org.mk или на телефон 02 / 3165 409. Учесниците плаќаат котизација во висина од 1.500 денари, а остатокот од вкупната цена која содржи ноќевање и полн пансион го покрива Адвокатската комора на Република Македонија.   Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКИ ЗА РЕГИСТРАЦИОНИ АГЕНТИ ВО СКОПЈЕ

Заради големиот интерес за учество на обуките за регистрационен агент,  а со цел да се опфатат сите пријавени адвокати за обуките во Скопје, Ве известуваме дека се организираат дополнителни термини за обуки во текот на месец октомври. Напоменуваме, секој пријавен адвокат за учество на обука за регистрационен агент, на е-маил ќе добие потврда за учество на обуката со наведени време и место на одржување. Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА ТРКАЛЕЗНИ МАСИ НА ТЕМА “ЈАКНЕЊЕ НА КООРДИНАЦИЈАТА ПОМЕЃУ ВНАТРЕШНИТЕ И НАДВОРЕШНИТЕ ТЕЛА ЗА ИНСПЕКЦИЈА НА ЗАТВОРИТЕ “

Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во соработка со Советот на Европа и Бирото за Извршување на санкции при Министерството за правда на Република Македонија, организира три еднодневни тркалезни маси на тема “Јакнење на координација помеѓу внатрешните и надворешните тела за инспекција на затворите”. Советувањето е наменето за судии од Врховниот суд на Република Македонија, јавни обвинители од Јавното обвинителство на Република Македонија, судии од кривичните оддели, јавни обвинители, адвокати од Апелационите подрачја Битола, Штип и Скопје, како и  претставници на други релевантни институции. Трите еднодневни тркалезни маси ќе се одржат во следните термини: 7 октомври 2015 година во Битола 8 октомври 2015 година во Штип 9 октомври 2015 година во Скопје Сите адвокати кои се заинтересирани да земат учество на овие тркалезни маси, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е-маил: lawyermk@mba.org.mk, со наведување на датумот на тркалезната маса за која се пријавуваат. Повеќе

ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА АДВОКАТИ ЗА ОБУКА НА ТЕМА ”ДОКАЗНИ ПРАВИЛА И ПРИГОВОРИ ВО ДОМАШНОТО КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ЗАКОНОДАВСТВО И МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ”

Адвокатската Комора на Република Македонија поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје организира четири еднодневни обуки на оваа тема кои ќе се одржат во Скопје на 26, 27, 29 и 30 октомври, 2015 година. Обуката е практична и бара активно учество со претходна подготовка врз основа на работни материјали кои во електронска форма ќе бидат доставени до учесниците пред почетокот на обуката. Заинтересираните адвокати можат да се пријават во Адвокатска комора на РМ на е-меил: lawyermk@mba.org.mk заклучно со 24 септември 2015 година. При пријавувањето се замолуваат да остават е-маил адреса и телефон за контакт.   Мисијата на ОБСЕ во Скопје ги покрива трошоците на учесниците за храна и освежување во текот на обуката, како и ограничен број на ноќевања со појадок за оние учесници кои ќе пристигнат од други градови оддалечени повеќе од 50км од Скопје. Патни трошоци не се покриени, а местата се ограничени. Обучувачи се: Мајкл Г. Карнавас, адвокат од САД (26,27,29,30 октомври) Даниел Ивановски, адвокат од РМ (26 октомври) Весна Јовановска, адвокат од РМ (27 октомври) Марге Сотировска, адвокат од РМ (29 октомври) Хајди Штерјова, адвокат од РМ (30 октомври)   Предлог програмата на обуките можете да ја погледнете овде: Предлог програма Повеќе

ПОЧНУВААТ ОБУКИ ЗА РЕГИСТРАЦИОНИ АГЕНТИ ВО ЦРМ НАМЕНЕТИ ЗА АДВОКАТИ И АДВОКАТСКИ ДРУШТВА

Почнуваат обуките за регистрациони агенти наменети за адвокати и адвокатски друштва, согласно измените и дополнувањата за Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Службен весник на РМ бр.97/2015). Присуството на обуките и добивањето на потврда за успешно завршена обука претставуваат неопходен услов за добивање на овластување за регистрационен агент од Централениот Регистар на Република Македонија како надлежна институција. Напоменуваме дека времетрењето на една обука е два работни дена, како што е дадено во распоредот кој го објавуваме во прилог. Сите адвокати кои сакаат да добијат овластување за регистрационен агент, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е-маил: lawyermk@mba.org.mk . Распоред на обуки за регистрациони агенти по градови ГОСТИВАР       – 15 и 16.09.2015г.     – 10.00 – 14.30 часот  – ЕЛЕМ ТЕТОВО            – 15 и 16.09.2015г.     – 10.00 – 14.30 часот  – Хотел Лирак БИТОЛА           – 17 и 18.09.2015г.     – 10.00 – 14.30 часот  – Општина Битола ОХРИД              – 17 и 18.09.2015г.     – 10.00 – 14.30 часот  – Хотел Милениум ГЕВГЕЛИЈА     – 21 и 22.09.2015г.     – 10.00 – 14.30 […] Повеќе

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ

Врз основа на член 19 и член 34 став 2 од Законот за адвокатурата, член 23 од Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија и член 9 од Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите, Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија на седницата одржана на ден 25.06.2015 година го донесе следното   АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ   За правилно толкување на примената на Тарифата за награда и надоместок на трошоците на адвокатите во сите случаи кога е дадена правна помош неопходно е најнапред да се има предвид дека согласно член 19 од Законот за адвокатурата, адвокатот има право на награда и надоместок на трошоците за извршената работа во вршењето на адвокатската дејност според Тарифата за наградата и надоместок на трошоците за работа на адвокатите, а Тарифата ја донесува Управниот одбор на АКРМ согласно член 34 став 2 точка 5 од Законот за адвокатурата. Со тоа одредувањето на висината на наградата и трошоците за дадената правна помош е исклучива законска надлежност на АКРМ и неможе да се менува со ничии општи или поединечни акти. Согласно член 34 став 2 точка 5 од Законот за адвокатурата […] Повеќе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ

Измените и дополнувања на Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Службен весник на РМ бр.84/05…115/14) се објавени во Службен весник на РМ бр.97/2015 и влегуваат во сила од 20 јуни 2015 година, а ќе се применуваат од 1 ноември 2015 година. Новините опфаќаат: – Проширување на опфатот на категоријата ,, регистрационен агент,, со воведување на адвокатите и адвокатските друштва кои имаат овластување за поднесување пријава за упис преку Системот за е-регистрација, – Пријавата за упис на трговец поединец и трговско друштво ќе се одвива исклучиво по електронски пат преку Системот за е-регистрација. Пријавата за упис ќе се поднесува во хартиена форма само ако уписот се врши врз основа на правосилна судска одлука или одлука на орган на државна управа, -Уписот на основање на трговецот поединец и трговските друштва преку Системот за е-регистрација ќе се врши без надоместок и награда, -Регистрациониот агент трговец поединец и трговско друштво, како сметководител/овластен сметководител, вршат електронско поднесување на пријавата за упис на основање на трговец поединец, ДОО и ДООЕЛ, -Регистрациониот агент адвокат поединец или адвокатско друштво вршат електронско поднесување на пријава за упис на трговец поединец, пријава за упис на основање, промена и бришење на сите […] Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА „ПРАВНОТО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА МЕНАЏЕРИТЕ СОГЛАСНО ЗТД / ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА РИЗИК МЕНАЏМЕНТОТ КАЈ КОМПАНИИТЕ ВО СВЕТЛО НА НОВИТЕ ЕВРОПСКИ РЕГУЛАТИВНИ ПРЕДИЗВИЦИ / НИШТОВНОСТ НА ОДЛУКИ НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ / ОДГОВОРНОСТ НА ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА СВОИТЕ ОБВРСКИ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА СТЕЧАЈ СПРЕМА ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ”

Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во соработка со Проектот на УСАИД за јакнење на судството и Адвокатска комора на Република Македонија организира советување на тема “Правното позиционирање на менаџерите согласно ЗТД/ Правните аспекти на ризик менџментот  кај компаниите во светло на новите европски регулативни предизвици / Ништовност на одлуки на собрание на акционери / Одговорност на трговец поединец за своите обврски со посебен осврт на стечај спрема трговен поединец”. Советувањето е наменето за судии од оддели за трговски спровои како и судии од граѓанските оддели, адвокати и претставници на Стопанските комори на Република Македонија. Советувањето ќе се одржи на 18 – 19 јуни 2015 година /четврток и петок/ во просториите на хотел “Холидеј Ин”, Скопје. Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на ова советување, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е–маил: lawyermk@mba.org.mk . Повеќе