ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ: „Спогодување за кривична санкција/Признание на вина/Забрзани постапки“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советувањa на тема „Спогодување за кривична санкција/Признание на вина/Забрзани постапки“ што ќе се одржи на 8 јуни во Апелациониот суд Битола. Советувањето е наменето за адвокати, судии од кривичните оддели и стручни соработници од Апелационото подрачје Битола. Предавач на советувањето ќе биде г-ѓа Спасенка Андонова, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организран криминал и корупција. Адвокатите кои се заинтересирани да земат учество, задолжително да се пријават во Адвокатската комора на Република Македонија на е-маил: lawyermk@mba.org.mk. Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ: „Меѓународна и национална судска пракса во постапки за утврдување директна дискриминација“

Aкадемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ОБСЕ организира советување на тема  „Меѓународна и национална судска пракса во постапки за утврдување директна дискриминација“ кое е предвидено да се одржи на  13.06.2016 (понеделник) во просториите на Академијата. Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓанските оддели, адвокати кои постапуваат по овој вид предмети, претставници на Народниот правобранител, Министерството за правда и Министерството за внатрешни работи. Предавачи на советувањето ќе бидат д-р Жанета Попоска, Мисија на ОБСЕ во Скопје и Санде Зиков, судија на Основен суд Скопје 2 – Скопје. Адвокатите кои се заинтересирани да земат учество, задолжително да се пријават во Адвокатската комора на Република Македонија на е-маил: lawyermk@mba.org.mk.  Бројот на учесници е ограничен  и ќе биде според принципот „прв дојден – прв услужен“. Повеќе

Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците

Прирачникот за европското законодавство за заштита на податоците е подготвен заеднички од страна на Европската агенција за основните права (ЕАОП) и Советот на Европа во соработка со Административната служба на Европскиот суд за човековите права. Тој е трет во низата на правни прирачници кои се заеднички подготвени од страна на ЕАОП и Советот на Европа. Во март 2011 година е објавен првиот прирачник за европското право за недискриминација, а во јуни 2013 година е објавен вториот прирачник за европското право во врска со азилот, границите и имиграцијата. Целта на Прирачникот е да се подигне свеста и да се подобри информираноста за прописите за заштита на податоците во државите членки на Европската Унија и на Советот на Европа, служејќи им на читателите како главна референтна точка. Наменет е за адвокати, судии и за други правни практичари, како и за лицата што работат за други органи. На 6 мај годинава, во хотелот Арка во Скопје, преводот  на македонски јазик на Прирачникот  беше промовиран од Адвокатската комора на Република Македонија (АКРМ), Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев”, Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права и Народниот правобранител на Република Македонија во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ). >> Прирачникот за европското […] Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА ТРКАЛЕЗНА МАСА: „Општокорисна работа и условен отпуст во светло на новиот Закон за пробација“

Aкадемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ИПА Проектот  „Понатамошна поддршка за независно, одговорно, стручно и ефикасно судство и промоција на условната казна“ организира тркалезна маса на тема  „Општокорисна работа и условен отпуст во светло на новиот Закон за пробација“ која ќе се одржи на 16.05.2016 во просториите на Академијата. Тркалезната маса е наменета за адвокати, судии и јавни обвинители од кривичните оддели, преставници од Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика и Управата за извршување санкции. Излагачи на настанот ќе бидат г. Енди Стелман, експерт на ИПА проектот од областа на кривичното право и Весна Бабиќ, експерт за пробација, поранешен директор на Пробациската служба на Република Хрватска. Адвокатите кои се заинтересирани да земат учество, задолжително да се пријават во Адвокатската комора на Република Македонија на е-маил: lawyermk@mba.org.mk најдоцна до 15 мај  Бројот на учесници е ограничен  на 5 и изборот ќе биде според принципот „прв дојден – прв услужен“. Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ: „Спогодување за кривична санкција/Признание на вина/Забрзани постапки“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Спогодување за кривична санкција/Признание на вина/Забрзани постапки“ кое ќе се одржи на 16 мај (понеделник) во Основниот суд Гостивар. Советувањето е наменето за адвокати, судии од кривичните оддели и стручни соработници од Апелационото подрачје Гостивар. На советувањето свое излагање ќе имаат г-ѓа Спасенка Андонова и г-ѓа Маја Коневска, јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организран криминал и корупција и  г-дин Дељо Кадиев, адвокат од Скопје. Адвокатите кои се заинтересирани да земат учество, задолжително да се пријават во Адвокатската комора на Република Македонија на е-маил: lawyermk@mba.org.mk. Повеќе

Промовиран македонскиот превод на публикацијата „Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците“

Промовиран македонскиот превод на публикацијата „Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците“ Адвокатската комора на Република Македонија (АКРМ), Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев”, Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права и Народниот правобранител на Република Македонија денеска во хотел „Арка” во Скопје, во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) го претставија преводот на македонски јазик на публикацијата „Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците”. Прирачникот е подготвен заеднички од страна на Европската агенција за основните права (ЕАОП) и Советот на Европа во соработка со Административната служба на Европскиот суд за човекови права. Целта на прирачникот е да се подигне свеста и да се подобри информираноста за прописите за заштита на податоците во државите членки на Европската Унија и на Советот на Европа, служејќи им на читателите како главна референтна точка. Наменет е за адвокати, судии и за други правни практичари, како и за лицата што работат за други органи. Според адвокатот и член на Дисциплинскиот суд на АКРМ, Петар Василев, кој од името на Адвокатската комора се обрати на настанот, важноста на Прирачникот и неговата содржина се огледа во тоа што истиот е конципиран на начин што дава можност за приближување на значењето и суштината на правата во врска со заштитата на […] Повеќе

ПОВИК ЗА ОБУКА ЗА АДВОКАТИ ЗА ТЕМИ ОД РОДОВО БАЗИРАНОТО НАСИЛСТВО

Балканската регионална мрежа за владеење на правото (БРРЛН) – www.brrln.org, финансирана од УСАИД имплементирана од страна на  Американската адвокатска комора – иницијатива за владеење на правото, Фондацијата партнерство за транспарентност – www.ptfund.org  заедно со Адвокатската комора на РМ , и Hogan Lovells – www.hoganlovells.com – меѓународна адвокатска фирма која е посветена на про-боно работа и ги поддржува женските иницијативи, ќе организираат тридневен тренинг во Охрид од 4-6 јуни за прашања поврзани со родово базираното насилство и ефективно застапување на жртвите на истото. Целта на тренингот ќе бидат адвокати од Македонија, кои имаат интерес да се специјализираат за да застапуваат жртви од родово-базираното насилство и да се здобијат со знаење од меѓународните стандарди  по овие прашања. Обуката ќе биде спроведена од тројца адвокати од Hogan Lovells. Тренингот ќе ги покрие следните области: Родово-базирано насилство и применливите домашни закони Интернационални стандарди Правни лекови во граѓанска постапка Изработка на случај во граѓанска постапка Правни лекови во кривична постапка Изработка на случај во кривична постапка Практична примена на интернационалните стандарди За повеќе информации за тренингот ве молиме видете го прикачениот документ. Сакаме да ги охрабриме адвокатите од сите региони на земјата да аплицираат и да се здобијат со шанса да учествуваат во овој тренинг. Адвокатите […] Повеќе

Пријавете се на советување: „Кривично-правни аспекти на корупцијата/ Споредбена пракса на Хрватска и Европскиот суд за човекови права“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ИПА проектот „Понатамошна поддршка за независно, одговорно, стручно и ефикасно судство и промоција на условната казна и алтернативните мерки“ организира советување на тема „Кривично-правни аспекти на корупцијата/ Споредбена пракса на Хрватска и Европскиот  суд за човекови права“ кое предвидено да се одржи во периодот од 17-18 мај 2016 година. Советувањето е наменето за судии од кривичните оддели, адвокати и претставници од Државната комисија за спречување на корупција. Предавачи на советувањето ќе бидат д-р Марин Мрчела, судија во Врховниот суд на Република Хрватска и претседател на Групата држави против корупција на Советот на Европа (ГРЕКО) и д-р Лаура Балковиќ, адвокат од Загреб. Адвокатите кои се заинтересирани да земат учество, задолжително да се пријават во Адвокатската комора на Република Македонија најдоцна до 9 мај на е-маил: lawyermk@mba.org.mk . Повеќе

Промоција на преводот на македонски јазик на публикацијата „Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците“

Адвокатската комора на РМ, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Народниот правобранител на РМ и Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП, во петок, на 6 мај 2016 год, од 11:00 до 13:00  часот во хотел „Арка” во Скопје, заедно со Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) ќе ја претстават публикацијата „Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците”. На настанот ќе се обратат: претседателoт на Адвокатската комора на РМ, г. Никола Додевски; постојаниот претставник на амбасадорката на Сојузна Република Германија во Македонија, г. Ханс-Хелге Зандер; г. Штефан Пирнер, адвокат, регионален проектен раководител при ИРЗ за Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија; г. Иџет Мемети, Народен правобранител; г-ѓа Анета Арнаудовска, судија, директор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев” и г. Костадин Богданов,  директор на Бирото за застапување на Македонија пред ЕСЧП. Свои излагања во рамки настанот ќе имаат македонскиот судија во Европскиот суд за човекови права, д-р Мирјана Лазарова-Трајковска, која ќе говори на тема „Правото на приватност преку праксата на Европскиот суд за човекови права”, како и г. Холгер Хембах, адвокат од Германија, кој ќе се осврне на темата „Правото на заштита на податоците во Европската конвенција за човековите права”. По излагањата е предвидено доволно време за  дискусија […] Повеќе

Пријавете се на советување на тема „Медијација“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Медијација“ кое предвидено да се одржи на 11 мај во просториите на Академијата. Предавачи на советувањето ќе бидат Маргарита Николовска, правник – медијатор и Јованка Никодиновска, судија од Апелациониот суд Скопје. Советувањето е наменето за судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја, преставници од Министерството за правда, адвокати и медијатори. Адвокатите кои се заинтересирани да земат учество, задолжително да се пријават во Адвокатската комора на Република Македонија на е-маил: lawyermk@mba.org.mk . Повеќе