Упатство за регистрација на софтверот за адвокатско работење „Адвокато“

Упатство за регистрација на софтверот за адвокатско работење „Адвокато“ Адвокатите кои уредно си ја подмириле членарината можат да се регистрираат на софтверот за работење на адвокатските канцеларии и друштва „Аdvokato.mk“. Софтверот овозоможува електронско складирање на целосната адвокатска документација (предмети, рочишта, состаноци, задачи, документи), како и интегриран календар со известувања за сите ваши активности (рочишта, состаноци, задачи) и можност за СМС систем за автоматско потсетување. Софтверот може да се користи на компјутер, таблет и смартфон со едноставен и лесен кориснички интерфејс. Имплементација на софтверот и едногодишно користење со обезбедена кориснична поддршка, Адвокатската комора на Република Македонија го обезбедува бесплатно за членовите, од финансиските средства на комората. >> Упатство за регистрација на нови корисници          Повеќе

Повик за објавување трудови во Македонската ревија за казнено право и криминологија

Повик за објавување трудови во Македонската ревија за казнено право и криминологија Во рамки на проектот „Македонско прекршочно право – проблеми“, Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, ги повикува сите заинтересирани адвокати да поднесат свој труд за објавување во следниот тематски број на Македонската ревија за казнено право и криминологија. Вашиот труд испратете го до Здружението до  29-ти февруари 2016 година на електронската адреса на ЗКПКМ (Zkpkrm@gmail.com) или преку пошта на адреса: Бул. Крсте Мисирков бр.6, кат 1, канцеларија бр. 50 (зграда на Апелационен суд), 1000 Скопје, Република Македонија. Препорачливо е трудовите да бидат од областа на прекршочната правна материја, меѓутоа може да се испратат и трудови од други области на казненото право и криминологијата. За сите дополнителни прашања во врска со објавувањето на новиот број од Македонската ревија за казнено право и криминологија, определени контакт лица се проф. д-р Александра Груевска Дракулевска (Aleksandra_gruevskadrakulevski@yahoo.com) – секретар на редакција  и м-р Андреј Божиновски (Zkpkrm@gmail.com) – правен соработник во Здружението за кривично  право и криминологија на Република Македонија.     Повеќе

Повик за номинации за Наградата за човекови права на CCBE за 2016 година

Советот на адвокатски комори и правни здруженија на Европа (ССБЕ) објави повик за номинации за Наградата за човекови права за 2016 година. Наградата, која CCBE ја воведе во 2007 година, се доделува секоја година на адвокат или организација кои со своите делувања во областа на човечките права допринеле за честа и угледот на правната професија. Областа човекови права треба да се толкува на најширок можен начин (ова ќе овозможи, на пример, можност за доделување на наградата и на адвокат кој е жртва на кршењето на човековите права). Кандидатите за наградата до CCBE можат бидат предложени преку членка на CCBE, односно преку матичните адвокатски комори и здруженија. Пријавувањето е најдоцна до 25 мај, 2016 година. Наградата официјално ќе биде доделена од претседателот на CCBE на пленарната седница што од  2 до 3 декември 2016 година ќе се одржи во Брисел. >> Критериуми за селекција Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: „ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВОТО СОПСТВЕНОСТ – ЧЛЕН 1 ОД ПРОТОКОЛ 1 НА ЕКЧП“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) и Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП организира советување на тема „Почитување на правото на сопственост – член 1 од Протокол 1 на ЕКЧП“. Советувањето e предвидено да се одржи на 2 и 3 март 2016 година (среда и четврток) во просториите на Академијата со почеток од 10:00 часот. Советувањето е наменето за адвокати, судии и судски соработници од граѓанските оддели  од сите апелациони подрачја, како и за учесници од невладиниот сектор. Сите адвокати кои се заинтересирани да земат учество на советувањето, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е-маил: lawyermk@mba.org.mk најдоцна до 22 февруари. Повеќе

Азербејџанскиот адвокат Интигам Алијев добитник на годишната награда за човекови права на CCBE

Азербејџанскиот адвокат Интигам Алијев добитник на годишната награда за човекови права на CCBE Советот на адвокатски комори и правни здруженија на Европа (CCBE) му ја додели наградата за човекови права за 2015 година на Интигам Алијев, еминентен азербејџански адвокат за човекови права. Истовремено, поради последните политички напади врз адвокатите за човекови права во Кина, CCBE  донесе одлука награда да и  додели и на кинеската адвокатска фирма „Фенгруи“. Алијев, кој го посвети својот живот на заштита на човековите права, во април 2015 година беше осуден на седум и пол години затвор и три години забрана за вршење на професија, откако беше прогласен за виновен по обвиненијата за проневера, злосторничко здружување, даночно затајување, злоупотреба на службената положба и фалсификување на документи. И покрај меѓународната мобилизација, Алиев и натаму останува во притвор. Наградата на свечената церемонија во Виена ја прими неговото семејство. Кинеската адвокатска фирма „Фенгруи“ од Кина , пак, последниов период  поради својот активизам во областа на чоековите права беше мета на политички напади кои резултираа со приведување на најмалку 255 адвокати, вработени во адвокатски канцеларии и борци за човекови права. Како резулат на сето ова „Фенгруи “ во моментов не работи. Поради чувствителнaта природа на наградата, адвокатската компанија не била во можност да биде известена за истата.  Сепак, Тенг Биао, исто така кинески адвокат […] Повеќе

Решение на Уставниот суд за неповедување постапка на одредби од Статутот на АКРМ и  Кодексот за професионална етика

ustaven У.Број: 21/2015-0-0 Дата на Донесување: 23.12.2015 Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 71 и 28 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.70/1992), на седница та одржана на 23 декември 2015 година, донесе Р Е Ш Е Н И Е Текст 1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на: а) член 51 став 1 и став 2, во делот: „под услови определени во Правилникот за дисциплинска одговорност“ од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, донесен од Собранието на Адвокатската комора на Република Македонија на 28.05.2006, 25.05. 2007, 30.05.2009, 28.05.2011, 12.05.2012 и 18.05.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.76/2013), и б) Кодексот за професионална етика на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници на Адвокатската комора на Република Македонија, во целина и посебно точка 32, во делот: „но, ниту, по облик, ниту по содржина, не смее да служи за рекламни цели“. 2. СЕ ОТФРЛА иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Правилникот за дисциплинска одговорност, донесен од Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија, на ден 14.10.2006 година, во целина и […] Повеќе

Билтен за судската практика на ЕСЧП

Билтен за судската практика на ЕСЧП Билтенот посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) го издава Бирото за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права за соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка. Во првиот број на Билтенот се обработени 21 пресуда,  кои се однесуваат на членовите 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, член 1 од Протоколот број 1 и член 4 од Протоколот број 7 од ЕКЧП. Три пресуди се против Република Македонија, седумнаесет пресуди се  против други држави и една пресуда е против Република Бугарија. За идните броеви читателите  до Бирото можат да достават и свои придонеси. Тоа може да бидат кратки научни придонеси на теми во врска со ЕКЧП, коментари на пресуди на ЕСЧП, но и извештаи за одржани настани на теми од областа на човековите права или прикази на публикации на вакви теми. >> Билтенот за судската практика на ЕСЧП можете да го проследите ТУКА.  Повеќе

(ФОТО) „Зборовите ’подоцна настапува’ се заменуваат со зборовите ’настапува подоцна’ “ – Амандманите на Горан Милевски на Законот за нотаријат

(ФОТО) „Зборовите ’подоцна настапува’ се заменуваат со зборовите ’настапува подоцна’ “ – Амандманите на Горан Милевски на Законот за нотаријат „Зборовите ’подоцна настапува’ се заменуваат со зборовите ’настапува подоцна’ “, „зборовите ‘ќе се приложат’ се заменуваат со зборовите ‘се приложуваат’“, „зборот ‘изворникот’ се заменува со ‘изворник’“, „зборовите ‘на самиот извод’ се заменуваат со зборовите ‘во самиот извод’“, „по зборот ‘30’ се додаваат зборовите’( триесет)’,  „по зборот ‘читливо’ се додава и ‘јасно’“, „по зборот ‘освен’ се додаваат зборовите ‘во случај’“ , зборот ‘по’ се заменува со зборот ‘за’, „зборовите ‘да депонира свој потпис’ се заменуваат со зборовите ‘да го депонира својот потпис’, „зборовите ‘на кој е писменото напишано’ се заменуваат со зборовите на кој е ‘напишано писменото’, „зборовите ‘судски преведувач’ се заменуват со зборовите ‘судскиот преведувач’“, „зборовите ‘да се наведе’ се заменуват со зборовите ‘да биде наведено’, „зборот ‘бришано’ се заменува  со зборовите ‘бришено’“, зборовите ‘таа се внесува’ се заменуваат со зборовите ‘таа ќе се внесе’“, „зборовите ‘има право на приговор’ се заменуваат со зборовите ‘има право да поднесе приговор’“, зборот ‘пономошник’ се заменува со зборот ‘полномошник’, „зборот ‘ако’ се заменува со ‘доколку’“, „зборот ‘изрично’, се заменува со зборот ‘изречно’“, „зборот ‘утврди’ се заменува со зборот ‘констатира’“… – Ваква е отприлика содржината на 90 отсто од илјада амандамани на Законот за нотаријат  кои пратеникот Горан Милевски ги достави до Собранието на […] Повеќе

ОБРАЌАЊЕ ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОБРАЌАЊЕ ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   Почитувани колешки и колеги , Би сакал лично да Ве известам за една исклучително важна и корисна новина, која Адвокатската комора ја обезбеди за своите членови и чија цел е осовременување и поедноставување на работењето на адвокатите. Од сопствени заштедени средства комората набави софтвер за работење на адвокатските канцеларии и друштва, кој што е достапен за секој член на Адвокатската комора на Република Македонија. Софтверот вклучува целосно компјутерско покривање на сите аспекти на работење на адвокатските канцеларии или друштва и тоа: – Персонализација на групи и области на предмети, услуги, документи – Менаџирање со вработени, пристапи и привилегии – База на сите контакти поврзани со предмети и услуги – Управување со судски предмети, рочишта и документи – Управување со адвокатски услуги и документи – Адвокатски роковник за состаноци, задачи и рочишта – Интегриран СМС систем за потсетување за активности – Брз пристап до преферирани темплејти според типови на документи со вграден програм за брза електронска изработка на документите – Наплата, фактурирање, трошоци и извештаи – Табеларни и визуелни извештаи – Пристап до дата бази (именик на сите регистрирани адвокати, нотари, извршители, судови, институции во Република Македонија) Имплементација на софтверот и едногодишно користење со обезбедена кориснична поддршка, Адвокатската комора на […] Повеќе

ИЗМЕНИ НА УСЛОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

На 1 Јануари 2016 година стапуваат во сила измени во Деловникот на Европскиот суд за човекови права, кои се однесуваат на условите потребни за да се поднесе апликација пред ЕСЧП. Конкретно, донесена е измена на правилото 47 од Деловникот на Европскиот суд, кое правило се однесува на содржината на индивидуална апликација пред судот. Измените првенствено се однесуваат на содржината на апликациите кои се поднесуваат од страна на правни лица и апликациите поднесени од страна на апликанти кои се застапувани од адвокат од самиот почеток на постапката. Иако измените се незначителни, тие ќе резултираат со измена на формуларот за апликација до ЕСЧП. Сметано од 1 Јануари 2016 година, ќе биде неопходно да се користи новиот формулар за поднесување на апликација пред Европскиот суд за човекови права. Неупотребувањето на новиот формулар и неприменувањето на формалните услови утврдени согласно правилото 47 од Деловникот на Европскиот суд за човекови права, ќе резултираат со одбивање на апликацијата од страна на судот. Новиот формулар за аплицирање и повеќе информации кои ќе го олеснат поднесувањето на апликација пред Европскиот суд за човекови права, ќе бидат објавени на 1 Јануари 2016 година на веб страната на судот http://www.echr.coe.int/. Прилог: Соопштение од Европски суд за човекови права. Повеќе