НАПРЕДНА ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗКП, МОДУЛ 1 ПРЕДИСТРАЖНА ПОСТАПКА

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финанска поддршка на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје и ОПДАТ Програмата при Амбасадата на САД во Република Македонија, продолжува со реализација на специјализирани обуки за новиот Закон за кривична постапка. Напредната обука која се однесува на модул 1 – Предистражни постапки, е наменета за сите адвокати кои веќе ги поминале основните обуки. Напредната обука за новиот Закон за кривична постапка, Предистражна постапка – модул 1, ќе се одржи во периодот од 29  Септември до 1 Октомври 2014 година, во Хотел Стоун Бриџ - Скопје. Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на оваа обука, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е-маил. lawyermk@mba.org.mk најдоцна до 23 Септември 2014 година. Повеќе

НАПРЕДНА ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗКП, МОДУЛ 4 ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финанска поддршка на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје и ОПДАТ Програмата при Амбасадата на САД во Република Македонија, продолжува со реализација на специјализирани обуки за новиот Закон за кривична постапка. Напредната обука која се однесува на модул 4 – Посебни постапки, е наменета за сите адвокати кои веќе ги поминале основните обуки. Напредната обука за новиот Закон за кривична постапка, Посебни постапки – модул 4, ќе се одржи во периодот од 25 – 26  Септември 2014 година, во Хотел Континентал Скопје. Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на оваа обука, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е-маил. lawyermk@mba.org.mk најдоцна до 22 Септември 2014 година. Повеќе

НАПРЕДНА ОБУКА ПО ФОРЕНЗИКА ЗА АДВОКАТИТЕ КОИ ГИ КОМПЛЕТИРАА ОСНОВНИТЕ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП ОРГАНИЗИРАНИ ОД АКРМ И АБА РОЛИ НА 23 И 25 СЕПТЕМВРИ 2014

Со задоволство Ве известуваме дека продолжуваме со организација на специјализирани, односно напредни обуки наменети за адвокатите коишто успешно ги завршија основните обуки за адвокати за новиот Закон за кривична постапка, заеднички организирани од страна на Адвокатската комора на Република Македонија и Американската адвокатска комора. Имено, се работи за специјализирана обука од областа на форензиката, а имајќи во предвид дека адвокатот треба да се подготви, пред сé, вкрстено да испраша форензички експерти. Овој тип на обука ќе им овозможи на адвокатите да се стекнат со основно познавање за некои од областите каде што може да биде применето вештачење, особено во однос на анализата на фактите вклучени во вештачењето, терминологијата и начинот на кој сето тоа влијае на кривичната одговорност на обвинетиот, односно да научат како експертот (вештакот) треба правилно да го изврши своето вештачење и како сето тоа да се примени соодветно во пракса. Обуката се состои од две сесиикои се одвиваат во текот на два дена, од кои секоја сесија ќе трае околу четири часа. Присуството е задолжително и двата дена. На крајот на обуката ќе бидат доделенисоодветни сертификати. Обуките се отворени за сите заинтересирани адвокати кои веќе успешно ги комплетираа основните обуки за новиот ЗКП и се бесплатни.   […] Повеќе

АДВОКАТСКИ СПОРТСКИ ИГРИ ПРИЈАВЕТЕ СЕ ДО 01 ОКТОМВРИ 2014

Да продолжиме во духот на спортската култура и да ги одржиме деветтите по ред Адвокатски спортски игри, со екипни натпревари во дисциплините фудбал, кошарка,куглање, шах, пинг-понг, влечење јаже и други. Оваа година Адвокатските спортски игри на ниво на Република Македонија ќе се одржат во деновите 11-12 октомври 2014 година, во хотел Дрим во Струга. Предвидено е започнување со спортскиот дел во сабота (11 октомври) во 12,00 часот. Сите заинтересирани учесници да се пријават во Адвокатската комора на Република Македонија најдоцна до 01 Октомври 2014 година, на е-маил. lawyermk@mba.org.mk или на телефон 02 / 3165 409 и 02 / 3212 452. Учесниците плаќаат котизација во висина од 1.200 денари, а остатокот од вкупната цена која содржи ноќевање и полн пансион го покрива Адвокатската комора на Република Македонија. Повеќе

ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОБВРСКА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ДРУГИ ПРИНОСИ ОД КАЗНИВО ДЕЛО И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Согласно Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам (Службен весник број 04/08, 57/10, 35/11, 44/2012 и 43/14) се опфатени и адвокатите како субјекти кои имаат обврска да преземаат мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Со оглед на ова, сите адвокати имаат законска обврска задолжително да достават до Комисијата податоци за своите клиенти, а следејќи го списокот на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции или активности кај адвокати. Список на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции или активности кај адвокати Клиентот одбива да се идентификува или кога ќе дознае дека треба да биде идентификуван ја прекинува понатамошната соработка; Клиентот за целите на идентификацијата, употребува лажни или сомнителни документи; Клиентот бара извршување на услуги во кои трансакциите се високи, комплицирани или невообичаени или се одвиваат помеѓу правни лица кои не се деловно поврзани; Клиентот бара извршување на услуги во или кон држави кои се познати по производство и растурање на дрога или држави познати како OFF SHORE земји; Клиентот бара  адвокатот да ја изврши трансакцијата во свое име и за своја сметка, од правни и физички лица кои претпочитаат да останат анонимни; Клиентот бара од адвокатот кога […] Повеќе

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА АДВОКАТУРА – 69 години –

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА АДВОКАТУРА – 69 години – На ден 30.05.2014 година, во Конгресната сала 1 во х. Александар Палас во Скопје, се одржаа “Деновите на Македонската адвокатура” со што Адвокатската комора на Република Македонија одбележа 69 години од своето постоење. Овој свечен настан беше одржан во присуство на голем број на гости, меѓу кои г-ѓа Билјана Бришковска Бошкоски – Заменик Министер за правда, г-ѓа Александра Зафировска-Претседател на Републички Судски Совет, г-дин Николчо Николовски, претседател на здружение на судии на РМ, г-ѓа Анета Арнаудовска – директор на Академија за судии и јавни обвинители, г-дин Владимир Панчевски, претседател на Основниот суд Скопје 1, г-ѓа Лидија Гаврилоска – директор на Управата за извршување на санкции, г-дин Славче Трпески – директор на Агенција за катастар и недвижнини, г-дин Игор Димитров, државен советник за нормативно правни и административни прашања при Министерствто за финансии на РМ, г-ѓа Гордана Сусулеска-Итиќ, раководител на Сектор за правни работи при Министерството за финансии на РМ, г-дин Ралф Брет, Амбасадор на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Македонија, г-дин Марко Зврлевски – Републички Јавен Обвинител, г-ѓа Гудрун Елизабет Стеинакер, Адбасадор на Германија во Република Македонија, г-ѓа Резарта Шуц, ракводител на одделот за владеење на правото во Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Македонија, г-ѓа Лесли Џоан Росенберг, програм менаџер на […] Повеќе

УСОГЛАСУВАЊЕ НА СУДСКА ПРАКСА

За потребите на работната средба на тема “Усогласување на судска пракса“ која е организирана од страна на Здружението на судии на Република Македонија, а во соработка со Адвокатската комора на Република Македонија, потребно е да се достават различни пресуди за иста правна работа, односно примери за неусогласена судска пракса. Сите оние адвокати кои при своето досегашно работење имаат добиено за едно правно прашање различни пресуди, истите да ги достават до Адвокатската комора на РМ, најкасно до вторник 27 мај 2014 година.  Повеќе

ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ ДОНЕСЕН БЕЗ ПРЕТХОДНО МИСЛЕЊЕ ОД АКРМ – ПИСМЕНА РЕАКЦИЈА ОД АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Управниот одбор на Адвокатска комора на Република Македонија одржа седница на ден 24.04.2014 година, на која присутните членови едногласно ја донесоа следната   ОДЛУКА Да се издаде писмена реакција во врска со начинот на донесување на Правилникот за начинот на одмерување на казните, објавен во Службен Весник на Република Македонија бр.64 од 17.04.2014 година, со следната содржина:   ПИСМЕНА РЕАКЦИЈА ОД АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Во Службен весник на Република Македонија бр. 64 од 17.04.2014 година, е објавен Правилникот за начинот на одмерување на казните. Адвокатската комора на Република Македонија најостро реагира затоа што Правилникот за начинот на одмерување на казните е донесен од Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија, без претходно прибавено мислење од Адвокатска комора на РМ,  кое е задолжително согласно одредбата од член 1 од Законот за изменување на Кривичниот законик (Службен весник на РМ бр.28 од 06.02.2014 година). Имено, согласно член 1 од Законот за изменување на Кривичниот законик, од страна на Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија беше доставена изменета верзија на Правилникот за начинот на одмерување на казните, и побарано комората да даде мислење за што и беше даден рок од 1 /еден/ работен ден, до 16.04.2014 година (барањето за мислење […] Повеќе

НЕГАТИВНО МИСЛЕЊЕ НА АКРМ ЗА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ

Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија на седница одржана на 31,03,2014 година на која присуствуваа сите членови на Управниот одбор, едногласно донесе образложена Одлука за давање на негативно мислење за Правилникот за начинот на одмерување на казните, кој Претседателот на Врховниот суд на РМ го достави до комората врз основа на член 1 од Законот за изменување на Кривичниот законик. Мислењето може да го видите тука : Мислење до Врховен суд на Република Македонија    Повеќе

МИСЛЕЊЕ НА АДВОКАТСКА КОМОРА ЗА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ

Од страна на Претседателот на Врховен суд на Република Македонија е доставен до Адвокатска комора на Република Македонија текстот на Правилникот за начинот на одмерување на казните, кој што се донесува по претходно прибавено мислење од Адвокатска комора на Република Македонија. Комората треба да даде мислење најдоцна до 31 март 2014 година. Ги повикуваме адвокатите да достават до Управниот одбор на АКРМ свое мислење. Текстот на Правилникот за начинот на одмерување на казните може да го превземете тука: Правилник за начинот на одмерување на казните. Повеќе