ИЗМЕНЕТА ВЕРЗИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ

До Адвокатската комора на Република Македонија е доставена изменета верзија на Правилникот за начинот на одмерување на казни заради давање мислење во смисла на член 1 од Законот за изме

Читај повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА НАПРЕДНА ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗКП ПРЕДИСТРАЖНА ПОСТАПКА – МОДУЛ 1

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финанска поддршка на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје и ОПДАТ Програмата при Амбасадата на САД во Република Македонија,

Читај повеќе

ОСНОВНА ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗКП ВО СОРАБОТКА СО АМЕРИКАНСКАТА АДВОКАТСКА КОМОРА

Адвокатската комора на Република Македонија и Американската адвокатска комора продолжуваат заеднички да организираат основни обуки за адвокати за новиот Закон за кривична постапка, ч

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Марга Сотироска заменик претседател

    Сите членови