СОВЕТУВАЊЕ: „Меѓународна и национална судска пракса во постапки за утврдување директна дискриминација“

Aкадемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ОБСЕ организира советување на тема  „Меѓународна и национална судска пракса во постапки за утврдување директна д

Читај повеќе

Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците

Прирачникот за европското законодавство за заштита на податоците е подготвен заеднички од страна на Европската агенција за основните права (ЕАОП) и Советот на Европа во соработка со А

Читај повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА ТРКАЛЕЗНА МАСА: „Општокорисна работа и условен отпуст во светло на новиот Закон за пробација“

Aкадемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ИПА Проектот  „Понатамошна поддршка за независно, одговорно, стручно и ефикасно судство и промоција на условната

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Боро Тасевски заменик претседател

    Сите членови