ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА “КОНЦЕПТ НА ЕДНАКВОСТ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА” НАМЕНЕТО ЗА АДВОКАТИ ОД АПЕЛАЦИОНОТО ПОДРАЧЈЕ СКОПЈЕ

Академијата за судии и јавни обвинители "Павел Шатев" во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Адвокатската комора на Република Македонија, организира советување на тема "Концепт на

Читај повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА ТРКАЛЕЗНИ МАСИ НА ТЕМА „ПРИМЕНА НА ЗКП – ДОСЕГАШНИТЕ ИСКУСТВА И ПРАКСА”

Академијата за судии и јавни обвинители "Павел Шатев" во соработка со ИПА Проектот "Поддршка во спроведувањето на реформите на кривичниот систем" и Адвокатска комора на Република Македо

Читај повеќе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ

Измените и дополнувања на Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Службен весник на РМ бр.84/05...115/14) се објавени во Службен весн

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Боро Тасевски заменик претседател

    Сите членови