ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА “КОНЦЕПТ НА ЕДНАКВОСТ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА “

Академијата за судии и јавни обвинители "Павел Шатев" во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Адвокатската комора на Република Македонија, организира советување на тема "Концепт на

Читај повеќе

СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА “СООБРАЌАЈНО-ТЕХНИЧКИ ВЕШТАЧЕЊА КАКО ОСНОВА ЗА КВАЛИТЕТНО РЕШАВАЊЕ НА СУДСКИ СПОРОВИ”

Бирото за судски вештачења – Скопје организира Второ стручно советување од областа на сообраќајното и машинско вештачење, на кое советување учество ќе земат еминентни професори од Мак

Читај повеќе

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ ДО ЗКПКМ

Здружението за кривично право и криминологија во Македонија, во рамките на проектот "Зајакнување на улогата на одбраната во кривичната постапка во Република Македонија", кој е финансис

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Боро Тасевски заменик претседател

    Сите членови