10 ДЕКЕМВРИ – ЕВРОПСКИ ДЕН НА АДВОКАТИТЕ

Почнувајќи од оваа година по иницијатива на CCBE – Сојуз на адвокатски комори на Европа, започнува одбележување на Европски Ден на Адвокатите, со цел јавноста да се предупреди и поттикне

Читај повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА “УЛОГАТА НА ВЕШТАЦИТЕ, ТЕХНИЧКИТЕ СОВЕТНИЦИ, БРАНИТЕЛОТ И СУДОТ ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА”

Здружението за кривично право и криминологија во соработка со Амбасадата на САД во Република Македонија, организира советување наменето за адвокати на тема "Улогата на вештаците, техни

Читај повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА “ПРАВАТА НА ОБВИНЕТИТЕ И БРАНИТЕЛИТЕ ВО ЗКП И ЕУ – ДИРЕКТИВИТЕ ЗА ПРОЦЕДУРАЛНИ ПРАВА”

Здружението за кривично право и криминологија во соработка со Амбасадата на САД во Република Македонија, организира советување наменето за адвокати на тема "Права на обвиниетите и бран

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Боро Тасевски заменик претседател

    Сите членови