ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА ОБУКА ЗА “ВЕШТИНИ НА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ/ОБУЧУВАЊЕ ”

Адвокатската комора на Република Македонија во соработка со Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје и Македонскиот центар за меѓународна соработка, организира обука наменета за адвок

Читај повеќе

НАПРЕДНА ОБУКА НА ТЕМА ПРИТВОР ВО СОРАБОТКА СО АМЕРИКАНСКАТА АДВОКАТСКА КОМОРА НА 29 ОКТОМВРИ 2014

Со задоволство Ве известуваме дека продолжуваме со организација на специјализирани, односно напредни обуки наменети за адвокатите коишто успешно ги завршија базичните обуки за адвока

Читај повеќе

ПРОМОЦИЈА НА ПУБЛИКАЦИЈА “Водич за членот 5 – право на слобода и на безбедност“ и “Извештај од истражувањето – позитивни обврски за земјите – членки според членот 10 за заштита на новинарите и за спречување на неказнивоста“

Адвокатската комора на Република Македонија во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, Народното правобранителство на Република Македонија и претставништво

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Боро Тасевски заменик претседател

    Сите членови