СООПШТЕНИЕ

Почитувани колеги, По повод 70 години од постоењето на адвокатурата во Република Македонија, во дневниот весник "Нова Македонија" почнувајќи од денес 19 мај 2015 година ќе излезе фељтон во н

Читај повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА „ТУЖБИ ПО ЗАКОН ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА”

Академијата за судии и јавни обвинители "Павел Шатев" во соработка со Адвокатска комора на Република Македонија организира советување на тема "Тужби по Закон за трговски друштва", намен

Читај повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА „МЕДИЈАЦИЈА, СПОГОДБИ И ДОГОВОРИ ВО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И ВО УПРАВНАТА ПОСТАПКА…”

Академијата за судии и јавни обвинители "Павел Шатев" во соработка со Германската Фондација за меѓународна правна соработка ИРЗ, организира советување на тема "Медијација, спогодби и до

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Боро Тасевски заменик претседател

    Сите членови