ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА ТРКАЛЕЗНАТА МАСА ПОСВЕТЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Меѓународната организација – Програма за развој на Обединетите Нации, организира на тркалезна маса посветена на Законот за прев

Читај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ЦЕЛОСНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИЕМ НА ПОЛНОМОШНА

Заради воведување целосна евиденција прием на полномошна  доставени од полномошниците на обвинетите и разграничување на начинот на прием на полномошната со кои полномошниците ги посе

Читај повеќе

НАПРЕДНА ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗКП, МОДУЛ 1 ПРЕДИСТРАЖНА ПОСТАПКА

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финанска поддршка на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје и ОПДАТ Програмата при Амбасадата на САД во Република Македонија,

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Марга Сотироска заменик претседател

    Сите членови