НАПРЕДНА ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗКП, ГЛАВНА РАСПРАВА – МОДУЛ 3

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финанска поддршка на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје и ОПДАТ Програмата при Амбасадата на САД во Република Македонија,

Читај повеќе

НАПРЕДНА ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗКП, ИСТРАЖНА ПОСТАПКА – МОДУЛ 2

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финанска поддршка на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје и ОПДАТ Програмата при Амбасадата на САД во Република Македонија,

Читај повеќе

ОБУКА НА ТЕМА “КОНЦЕПТОТ НА АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА“, 16 до 17 Септември, Хотел Инекс Горица – Охрид

Адвокатската комора на Република Македонија во соработка и со финанска поддршка на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје продолжува со реализација на планираните каскадни обуки за а

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Марга Сотироска заменик претседател

    Сите членови