С О О П Ш Т Е Н И Е

Адвокатската комора на Република Македонија најостро го осудува нападот со огнено оружје врз нејзин член. Адвокатите ги штитат правата на граѓаните во рамките на законските можности и

Читај повеќе

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА АДВОКАТУРА – 69 години –

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА АДВОКАТУРА – 69 години –

На ден 30.05.2014 година, во Конгресната сала 1 во х. Александар Палас во Скопје, се одржаа "Деновите на Македонската адвокатура" со што Адвокатската комора на Република Македонија одбележа 69

Читај повеќе

УСОГЛАСУВАЊЕ НА СУДСКА ПРАКСА

За потребите на работната средба на тема “Усогласување на судска пракса“ која е организирана од страна на Здружението на судии на Република Македонија, а во соработка со Адвокатската

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

 • С О О П Ш Т Е Н И Е

  Адвокатската комора на Република Македонија најостро го осудува нападот со огнено оружје врз нејзин член. Адвокатите ги штитат правата на граѓаните во рамките на законските можности и во ситуација кога, евентуално, клиентот е незадоволен од правната помош тоа треба да биде предмет на законска процедура пред дисци Повеќе...

 • ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА АДВОКАТУРА – 69 години –

  ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА АДВОКАТУРА – 69 години – На ден 30.05.2014 година, во Конгресната сала 1 во х. Александар Палас во Скопје, се одржаа "Деновите на Македонската адвокатура" со што Адвокатската комора на Република Македонија одбележа 69 години од своето постоење. Овој свечен настан беше одржан во присуство на голем број на гости, меѓу кои г-ѓа Билјана Бришковска Бошк Повеќе...

 • УСОГЛАСУВАЊЕ НА СУДСКА ПРАКСА

  За потребите на работната средба на тема “Усогласување на судска пракса“ која е организирана од страна на Здружението на судии на Република Македонија, а во соработка со Адвокатската комора на Република Македонија, потребно е да се достават различни пресуди за иста правна работа, односно примери за неусогласена с Повеќе...

 • ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ ДОНЕСЕН БЕЗ ПРЕТХОДНО МИСЛЕЊЕ ОД АКРМ – ПИСМЕНА РЕАКЦИЈА ОД АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  Управниот одбор на Адвокатска комора на Република Македонија одржа седница на ден 24.04.2014 година, на која присутните членови едногласно ја донесоа следната   ОДЛУКА Да се издаде писмена реакција во врска со начинот на донесување на Правилникот за начинот на одмерување на казните, објавен во Службен Весник на Реп Повеќе...

 • НЕГАТИВНО МИСЛЕЊЕ НА АКРМ ЗА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ

  Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија на седница одржана на 31,03,2014 година на која присуствуваа сите членови на Управниот одбор, едногласно донесе образложена Одлука за давање на негативно мислење за Правилникот за начинот на одмерување на казните, кој Претседателот на Врховниот суд на РМ г Повеќе...

Управен одбор

 • Никола Додевски претседател

  Бесим Реџепи заменик претседател

  Марга Сотироска заменик претседател

  Сите членови