АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ

Врз основа на член 19 и член 34 став 2 од Законот за адвокатурата, член 23 од Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија и член 9 од Тарифата за награда и надоместок на трошоците за

Читај повеќе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ

Измените и дополнувања на Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Службен весник на РМ бр.84/05...115/14) се објавени во Службен весн

Читај повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА „ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ”

Академијата за судии и јавни обвинители "Павел Шатев" во соработка со Адвокатска комора на Република Македонија организира советување на тема "Примена на Законот за здравствено осигуру

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Боро Тасевски заменик претседател

    Сите членови