ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: „ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВОТО СОПСТВЕНОСТ – ЧЛЕН 1 ОД ПРОТОКОЛ 1 НА ЕКЧП“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) и Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП организира со

Читај повеќе

Азербејџанскиот адвокат Интигам Алијев добитник на годишната награда за човекови права на CCBE

Азербејџанскиот адвокат Интигам Алијев добитник на годишната награда за човекови права на CCBE

Советот на адвокатски комори и правни здруженија на Европа (CCBE) му ја додели наградата за човекови права за 2015 година на Интигам Алијев, еминентен азербејџански адвокат за човекови прав

Читај повеќе

ustaven

Решение на Уставниот суд за неповедување постапка на одредби од Статутот на АКРМ и  Кодексот за професионална етика

У.Број: 21/2015-0-0 Дата на Донесување: 23.12.2015 Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 71 и 28 алинеја 1 од Деловнико

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Боро Тасевски заменик претседател

    Сите членови