Пријавете се на советување на тема „Медијација“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Медијација“ кое предвидено да се одржи на 11 мај во просториите на Академијата. Предавачи на сове

Читај повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА РАБОТИЛНИЦА: „Примена на меѓународното трудово право од страна на националните судови“

Проектот „Унапредување на социјалниот дијалог“, финансиран од Европската унија, а спроведен од Меѓународната организација на трудот со поддршка на Академијата за судии и јавни обвини

Читај повеќе

Сентенци на Вишиот управен суд

Вишиот управен суд објави сентенци од специјализираниот судски Оддел за имотно-правна област и други права, специјализираниот судски Оддел за пензии, права од пензиско и инвалидско оси

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

 • Пријавете се на советување на тема „Медијација“

  Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Медијација“ кое предвидено да се одржи на 11 мај во просториите на Академијата. Предавачи на советувањето ќе бидат Маргарита Николовска, правник - медијатор и Јованка Никодиновска, судија од Апелациониот суд Скопје. Советувањет Повеќе...

 • ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА РАБОТИЛНИЦА: „Примена на меѓународното трудово право од страна на националните судови“

  Проектот „Унапредување на социјалниот дијалог“, финансиран од Европската унија, а спроведен од Меѓународната организација на трудот со поддршка на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира Работилница на тема „Примена на меѓународното трудово право од страна на националните судови“. Р Повеќе...

 • Сентенци на Вишиот управен суд

  Вишиот управен суд објави сентенци од специјализираниот судски Оддел за имотно-правна област и други права, специјализираниот судски Оддел за пензии, права од пензиско и инвалидско осигурување и други права, сентенци од специјализираниот судски Оддел за финансиски, царински, даночни и други права. Сентенците може Повеќе...

 • Во Белград одржана регионална работилница за е-учење

  Во Белград одржана регионална работилница за е-учење На 21 и 22 април 2016 година во Белград, Србија, Адвокатската комора на РМ со свој преставник учествуваше на  регионалната работилница -  Е-учење за администратори. Обуката е дел од активностите на Регионалната програма за Е-учење која ја спроведува „Партнери Србија“ со поддршка на „Балканската регионална мрежа за в Повеќе...

 • ОБУКА: „Концептот на не-дискриминација за правни практичари“

  Адвокатската комора на РМ во соработка со ОБСЕ и Академијата за судии и јавни обвинители од 25 до 27 мај во хотелот Милениум, Битола организира обука на тема  „Концептот на не-дискриминација за правни практичари“ наменета за адвокатите од Апелационото подрачје Битола. Предавачи на обуката ќе бидат  Фатмир Муса - адв Повеќе...

Управен одбор

 • Никола Додевски претседател

  Бесим Реџепи заменик претседател

  Боро Тасевски заменик претседател

  Сите членови