ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ: „Спогодување за кривична санкција/Признание на вина/Забрзани постапки“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советувањa на тема „Спогодување за кривична санкција/Признание на вина/Забрзани постапки“ што ќе се одржи на 8 јуни во

Читај повеќе

Обука наменета за Апелационото подрачје Штип: „Kонцептот на не-дискриминација за правни практичари“

Адвокатската комора на РМ во соработка со ОБСЕ и Академијата за судии и јавни обвинители од 22 до 24 јуни во хотелот Манастир, Берово организира обука на тема  „Концептот на не-дискримина

Читај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ: „Меѓународна и национална судска пракса во постапки за утврдување директна дискриминација“

Aкадемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ОБСЕ организира советување на тема  „Меѓународна и национална судска пракса во постапки за утврдување директна д

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Боро Тасевски заменик претседател

    Сите членови