НОВА НАПРЕДНА ОБУКА НА ТЕМА ВКРСТЕНО ИСПИТУВАЊЕ ВО СОРАБОТКА СО АМЕРИКАНСКАТА АДВОКАТСКА КОМОРА НА 3 ДЕКЕМВРИ 2014

Со задоволство Ве известуваме дека продолжуваме со организација на специјализирани, односно напредни обуки наменети за адвокатите коишто успешно ги завршија базичните обуки за адвока

Читај повеќе

БОРБАТА НА НОТАРИТЕ Е ЗА 11 МИЛИОНИ ЕВРА

  `БОРБАТА НА НОТАРИТЕ Е ЗА 11 МИЛИОНИ ЕВРА`  Дневник, објавено на 21 Ноември 2014 година   прочитајте на следниот линк: http://dnevnik.mk/?ItemID=BFD53A745F05564897317899AB477099

Читај повеќе

МАКЕДОНСКИТЕ НОТАРИ УЧАТ ЛЕКЦИИ ВО СКОПЈЕ ОД ОСПОРЕНАТА БОСАНСКА КОМОРА

  `МАКЕДОНСКИТЕ НОТАРИ УЧАТ ЛЕКЦИИ ВО СКОПЈЕ ОД ОСПОРЕНАТА БОСАНСКА КОМОРА`   Дневник, објавено на 20 Ноември 2014 година   прочитајте на следниот линк: http://dnevnik.mk/?ItemID=3ED642BB4CC0BE

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Боро Тасевски заменик претседател

    Сите членови